YKB.
Utbildningens innehåll är fastställt av Transportstyrelsen. VVFS 2008:1470. Den omfattar 140 timmar, varav 130 timmar är teori och 10 timmar är avancerad körning. Kursen kräver full närvaro under 4 veckor och avslutas med prov hos Trafikverket. Grundutbildningen är förutom D-körkort ett krav för att få köra buss i yrkesmässig trafik. (Det gäller D-körkort utfärdade efter 2008-09-10.)

B-teori.
Att du har ett giltigt B-körkort är en av förutsättningarna får att gå kursen. Vi gör en kort repetition av det viktigaste i teorin som hänger samman med B-körkortet.

D-teori.
Körkort med behörigheten D gör att du får köra bussar oavsett antal passagerare.
Teorikursen på 18 timmar är uppdelad på 6 tillfällen och kräver full närvaro. Du får också arbeta självständigt med teorifrågor i aSTRa WEB som är ett program utvecklat speciellt för trafikutbildning.

Körlektioner
Vi har en buss som är speciellt utrustad för körlektioner. I den får eleverna under ledning av en trafikutbildare lära sig att framföra en stor och lång buss i trafiken. Det innebär 20 körlektion om 50 minuter.

Allt studiematerial som behövs tillhandahålls av Arriva Trafikskola och ingår i kursavgiften.

Arrivas bussförare säger:

”Jag börjar tidigt och får eftermiddagarna fria till annat”